Index Artists Exhibition Info History Contact
"Title"
1 2 3
Åsa Sjøholm

Jeg er maler, tegner og grafiker. Er opptatt av natur og gjenkjennende fragmenter, gjentagelser og mønster. I arbeidsprosessen brukes delvis foto, rekonstruksjoner fra hukommelsen og gjenstander jeg samler på. Gjennom min fargebruk ønsker jeg å avspeile naturen og lyset som jeg stadig vender tilbake til.Homepage: www.stasjon-k.com
Membership : NBK, BKFR
E-mail : aasa.sjoholm@gmail.com
Phone : (+47) 47 05 57 68
CV.pdf